Velkommen til www.lillekatekisme.no

En ressurs-side for familie, menighet og skole

Harald Kaasa Hammer,

Pensjonert sokneprest i Den norske kirke
Kirkeveien 80 D, 3140 Nøtterøy

Tlf 950 08 961

 

Et bilde som inneholder tekst, tusjtavle

Automatisk generert beskrivelseMartin Luthers Lille katekisme

Oversatt og presentert av Harald Kaasa Hammer

Verbum forlag 2012, 2. opplag 2023 – ISBN 97-882-543-1207-0

Bokmål kr 79,- og nynorsk kr 49,-

www.bibel.no

 

Fem tekster – fem bønner – fem nettverk

Luther skrev katekismen som en veiledning i lys og glad familiekristendom. 

Han ville at alle skulle lære utenat De ti bud, trosbekjennelsen, Fadervår og bibelord om dåpen og nattverden. Disse fem tekstene får plass på én side, og når man kan dem har man lært katekismen. Forklaringene i Lille katekisme er en hjelp for foreldre til å svare når barna spør hva tekstene betyr.

 

Katekismen gir praktisk hjelp til å INNØVE tekstene i fem bønner, og hjelp til å UTØVE dem i Guds fem nettverk for oss: menigheten og samfunnet, ekteskap og familie og arbeidsliv.

 

Denne utgaven er så tynn at den kan ligge i Bibelen.
Den er særlig tilpasset Konfirmantbibelen, med samme vignetter og notatsider
og med en nyskrevet sang av Hege Bålsrød.

 

 

Luthers Lille katekisme

– en menighetsutgave

med de oldkirkelige bekjennelsene og Augustana

ved Harald Kaasa Hammer

Delkforlaget 2018 – ISBN 978-82-92202-23-4

Bokmål kr 149,-

www.delkforlaget.no   

 

DELK-forlaget har fått tillatelse til å bruke katekismeteksten fra Verbums utgave fra 2012. Bekjennelsene som vi bruker i gudstjenesten er slik vi kjenner dem. De andre tekstene har Harald Kaasa Hammer oversatt fra tysk og latin. Han har også skrevet instruktive presentasjoner som gjør tekstene lett tilgjengelig for alle.

 

Denne utgaven kan også brukes i skolen og konfirmantundervisningen, og har fått fine helsides illustrasjoner. Det er blitt en nett liten bok på 93 sider, med stive permer og god innbinding. Boka tåler bruk!

 

 

 

 

 

Undervisningsstoff:

Presentasjon av Lille katekisme

Familiekatekisme og lærebok – artikkel

Familiekatekisme og skolebok – foredrag

Katekismen i hverdagen – PowerPoint

Katekismen i hverdagen – intervju

Katekismen som familiebok – PowerPoint

Andaktsliv etter Lille katekisme

Skriftemål – en dialog

Morgenbønn og kveldsbønn

 

Plansjer:

En familiekatekisme

Fem tekster – fem bønner – fem nettverk

Hvor stor er Lille katekisme?

 

Anmeldelser:

Per Eriksen / Vårt Land

Ulf Asp / FBB.NU

 

Anmeldelser av andre bøker

om katekismen:

Hva betyr det? / IKO 2013

Katekismeprekener / Lohse 2019

Katekismen i sjelesorgen / Lunde 2021

Norges viktigste bok  - Katekismen / Universitetsforlaget 2022

 

Andre ressurser:

Prekener og salmeforslag

BibeltimerFastebok